FALK-ABM01T0N8

支架 | FALK-ABM01T0N8

PENDANT KIT MOUNTING ADAPTER

◆  材質 : 鋁
◆  僅支援 FALK-ABM01T0N9 + FALK-ABM01T0NA