FALK-ABM01T0N9

支架 | FALK-ABM01T0N9

PENDANT KIT MOUNTING ADAPTER

◆  材質:鋁
◆  僅支援 FALK-ABM01T0N8 + FALK-ABM01T0NA